Logo

Przedszkole niepubliczne
"MINI PRZEDSZKOLE DINO "

ul. Kościuszki 13, 96-300 Żyrardów
tel: 608 251 316, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole otwarte w roku szkolnym w godz. 7:00-17:00

"W naszym przedszkolu stawiamy na jakość. Jesteśmy niewielką placówką. Cenimy sobie kameralną atmosferę, zapewniającą komfort dzieciom i możliwość zindywidualizowanej opieki i edukacji. Nasze przedszkole ma trzy profile: artystyczny, naukowy i sportowy.
Każde dziecko ma zapewniony wszechstronny rozwój i możliwość rozbudzenia talentów"

Informacje dla rodziców.Przedszkole otwarte od 12 maja 2020 roku..

Kochani Rodzice,

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, z placówki w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. MEN podkreśla, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci praco

wników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na bieżąco proszę o informację, kto z Państwa chce jeszcze oddać dziecko do przedszkola w maju i od kiedy. Ze względu na zalecenia MEN I GIS wszystkie dzieci nie będą mogły wrócić do przedszkola jednocześnie. Grupa może liczyć maksymalnie 12 dzieci. W przypadku zgłoszenia się do przedszkola większej liczby dzieci, niż pozwalają wytyczne GIS, wprowadzona zostanie tygodniowa rotacja dzieci (w porozumieniu z Rodzicami). Rodzice zgłaszają chęć udziału dziecka w zajęciach przedszkolnych z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem na telefon przedszkola. Proszę o kontakt telefoniczny lub sms.

                                                        Beata Komża

 

 

ZARZĄDZENIE nr 2/2020
z dnia 11 maja 2020 r.
Dyrektora Przedszkola niepublicznego „MINI PRZEDSZKOLE DINO”
w sprawie procedury funkcjonowania przedszkola
w czasie trwania epidemii Koronawirusa Covid 19

Szanowni Rodzice.

 Zajęcia w naszym przedszkolu  zostają zawieszone na czas określony to jest od 06 do 11 maja 2020 roku.

Przedszkole rozpocznie działalność  od 12 maja 2020r.

Obecnie przedszkole przygotowuje się do spełnienia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w Polsce w przedszkolu wprowadzono zasady szczególnej dbałości o  przestrzeganie zasad higieny.Obecnie oczekujemy na dostawę maseczek, płynu dezynfekującego Hysepta Anti-Virus+do powierzchni oraz Anti Vir Pro+, płynu do dezynfekcji rąk dla personelu przedszkola oraz rodziców.

W związku z przenoszeniem wirusa drogą kropelkową proszę pod żadnym pozorem nie przyprowadzać dzieci do przedszkola z katarem,  kaszlem lub podejrzeniem podwyższonej temperatury.


Zarządzenie 1
                                                                                                               

 

Przedszkola otwarte od 6 maja br. Informacje MEN dla rodziców.

Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?

Z placówek w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?

Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych.. To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać.

Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.

Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do przedszkola?

Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, powiadom o tym dyrektora placówki. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do przedszkola.

Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do przedszkola?

Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?

Tylko w drodze do przedszkola i z powrotem, jeśli Twoje dziecko ukończyło 4. rok życia. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa i ust.

Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

Pamiętaj jednak, że rodzice muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania

w budynku przedszkola.

Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas pobytu w przedszkolu?

Tak. Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki

Czy wydawanie i spożywanie posiłków będzie bezpieczne.

Tak. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Zalecamy również, aby spożywanie posiłków odbywało się w małych grupach. Posiłki powinny być wydawane w systemie zmianowym. Po każdej grupie dzieci należy czyścić blaty stołów, poręcze krzeseł.

Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza lub je wyparzać. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Jak w przedszkolu będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne?

Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku.

Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy powinni być przyporządkowani ci sami opiekunowie. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci. Należy często wietrzyć salę, w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Organizacja pracy powinna być zapewniona w taki sposób, aby, na ile to możliwe, nie dochodziło do kontaktu dzieci z różnych grup, np. różne godziny zabawy na dworze.

Co ma zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie będzie miało możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej?

Rodzic dziecka, który nie zdecyduje się na opiekę przedszkolną będzie mógł nadal pobierać zasiłek opiekuńczy.

Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu?

Zdecyduje o tym dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować.

Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, aby dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.

Czy dzieci w przedszkolu mogą korzystać z płynu dezynfekującego?

Nie powinny. Zalecamy, by tego nie robiły z uwagi na potencjalne reakcje uczuleniowe, które mogą się pojawić.

Zachęcamy, by przebywające w przedszkolu dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

Czy rodzice mogą wchodzić na teren przedszkola?

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. Należy przy tym przestrzegać rygorystycznie wszelkich środków ostrożności, tj. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Czy moje dziecko będzie mogło skorzystać ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Tak. Od 4 maja br. poradnie wznowiły swoją działalność. Mogą wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania.

Materiały

  Plik do pobrania Q&A Otwieramy przedszkola – informacja MEN

Dodatkowe wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli.
Wytyczne​_GIS​_dla​_żłobków​_i​_przedszkoli.pdf 3.29MB

Pokaż zdjęcie 1 z galerii.Grafika przedstawiająca sposób prawidłowego mycia rąk.Pokaż zdjęcie 2 z galerii.Grafika przedstawiająca prawidłową dezynfekcję rąk.Pokaż zdjęcie 3 z galerii.Grafika przedstawiająca sposób użycia maseczki.Pokaż zdjęcie 4 z galerii.Grafika przedstawiająca jak prawidłowo zdjąć i włożyć rękawiczki.

 

 

 

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty

Szanowni Rodzice,

do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty - to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw RP http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642.

Z dniem 16.04.2020 wchodzi w życie obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek w miejscach publicznych.
Proszę o rozważne i przemyślane zachowanie tj.przestrzeganie zasad higieny, przebywanie dzieci w domu i ograniczenie kontaktów z osobami starszymi.
Dyżur w placówce pełnię codziennie w godz. 9-15 i pod numerem tel 608251316.Do zobaczenia już wkrótce.
Beata Komża

 01.04.2020 MAZOWIECKA POLICJA APELUJE! SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE! W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się! Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych. Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą: - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), - a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad! Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej. Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

 

Szanowni Państwo w dn. 25 marca 2020r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wraz z uzasadnieniem. Nowe regulacje prawne umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość , określając w sposób jednoznaczny obowiązek jego prowadzenia , również przez przedszkola ,w terminie od 25 marca do 10 kwietnia. Placówki są obecnie na etapie przygotowań organizacyjnych do realizacji podstawy programowej w sposób zdalny, w kontakcie z Rodzicami wychowanków. W ramach tych przygotowań podaję Państwu wybrane działania prowadzone przez nasze przedszkole: 1. Odnawianie korytarza oraz klatki schodowej, malowanie lamperii i ścian. 2. Malowanie ścian i sprzętu w salach 3. Dezynfekcja sal i wyposażenia, mebli , sprzętów, zabawek 4. Pranie dywanów, firanek 5. Ustalenie wewnętrznego systemu pracy personelu na rotacyjny, w celu unikania zagrożeń 6. Samokształcenie nauczycieli, 7. Przygotowywanie przez nauczycielki propozycji zajęć do przekazania w ramach zdalnego nauczania: opowiadań, wierszy, bajek, piosenek, kart pracy, prac plastycznych, gier, zagadek, historyjek. Wyszukiwanie portali edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i podawanie ich rodzicom na stronie internetowej i FB. 8. Aktualizacja bazy kontaktów z Rodzicami 9. Przygotowania techniczne w prywatnych domach nauczycieli ,zaopatrzenie się w sprzęt typu drukarka, skaner przez nauczycieli 10. Karty zgłoszenia do przedszkola oraz wszelkie informacje rekrutacyjne wysyłamy poprzez pocztę mailową na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przygotowanie kształcenia na odległość musi przebiegać w sposób rozsądny, mając na uwadze przede wszystkim możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, ale także możliwości sprzętowe oraz „czasowe” rodziców- często także pracujących w sposób zdalny. Pozdrawiam Państwa i Dzieci.                           

                                                                                 Beata Komża

Zawieszenie zajęć od 16 do 25 marca br.

 

Szanowni Rodzice! Od 16 marca br. do Świąt Wielkanocnych zostały zawieszone zajęcia w naszym przedszkolu.To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Proszę o rozważne i przemyślane zachowanie tj.przestrzeganie zasad higieny, przebywanie dzieci w domu i ograniczenie kontaktów z osobami starszymi.Jest to nowy czas wspólnych refleksji, czasu dla rodziny i wzajemnej opieki. Dyżur w placówce pełnię codziennie w godz. 9-15 i pod numerem tel 608251316.Do zobaczenia już wkrótce. Beata Komża

Przedszkole niepubliczne
"MINI PRZEDSZKOLE DINO "

ul. Kościuszki 13
96-300 Żyrardów

Kontakt

tel: 608 251 316
e-mail: beata_kom@gazeta.pl