Logo

Przedszkole niepubliczne
"MINI PRZEDSZKOLE DINO "

ul. Kościuszki 13, 96-300 Żyrardów
tel: 608 251 316, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole otwarte w roku szkolnym w godz. 7:00-17:00

"W naszym przedszkolu stawiamy na jakość. Jesteśmy niewielką placówką. Cenimy sobie kameralną atmosferę, zapewniającą komfort dzieciom i możliwość zindywidualizowanej opieki i edukacji. Nasze przedszkole ma trzy profile: artystyczny, naukowy i sportowy.
Każde dziecko ma zapewniony wszechstronny rozwój i możliwość rozbudzenia talentów"

Twoje Przedszkole DINO! - Projekt UENumer projektu: RPMA.10.01.04-14-c453/19
Data rozpoczęcia: 01.05.2019
Data zakończenia: 31.08.2020

Realizowany w ramach


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Działania

Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 – Edukacja przedszkolna.

Realizowany przez

Firmę PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „MINI PRZEDSZKOLE DINO” z siedzibą w Żyrardowie, która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu, natomiast Partnerem jest W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Cel główny projektu

zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego, upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 20 miejsc w nowym oddziale przedszkolnym dla 20 (9Dz, 11Ch) dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Miasta Żyrardów, udział 35 (17Dz, 18Ch) dzieci w dodatkowych zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne oraz podniesienie kompetencji 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego z OWP w okresie realizacji projektu tj. 01.05.2019-31.08.2020 oraz utrzymanie okresu trwałości co najmniej 2 lata od zakończenia projektu tj.01.09.2020-31.08.2022.

Informacje o projekcie

Grupę docelową projektu stanowią:

– 20 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Miasta Żyrardów, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, które

zostaną przyjęte do nowego oddziału przedszkolnego,

– 15 dzieci uczęszczających do OWP, które będą brały udział w specjalistycznych zajęciach dodatkowych,

– 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w przedszkolu.

Wnioskodawca dopuszcza możliwość przyjęcia do projektu dzieci z niepełnosprawnością i zapewnienia im odpowiedniej opieki i warunków.

Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym „Mini Przedszkole DINO” w Żyrardowie pozwoli na właściwe wypełnienie zadań tak istotnych jak zapewnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz umożliwienie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym poprzez realizację podstawy programowej oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych. Dodatkowo przewidziano działania mające na celu podniesienie kompetencji i umiejętności 3 nauczycieli zatrudnionych w OWP. W ramach 20 nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego opieką zostanie objętych 20 dzieci, natomiast w zajęciach dodatkowych wezmą udział dzieci z istniejącego oddziału przedszkolnego i nowo przyjęte dzieci – łącznie 35 dzieci.

Wnioskodawca i Partner planują w okresie realizacji projektu zrealizować takie zadania jak:

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowego oddziały przedszkolnego.
Wyposażenie nowego oddziału przedszkolnego.
Bieżące funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego.
Zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Wartość projektu

487 540,10 zł
Wartość dofinansowania

390 032,08 zł
Rekrutacja

Termin 07-08.2019r.

Kryteria obligatoryjne:

A) Dotyczy dzieci:

– dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zamieszkujące na obszarze miasta Żyrardów;

– dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Mini Przedszkole DINO”;

B) Dotyczy nauczycieli:

– osoby z wykształceniem wyższym oraz kwalifikacjami nauczyciela wychowania przedszkolnego, w tym zamieszkujące lub pracujące na obszarze miasta Żyrardów;

Kryteria premiujące dotyczące rekrutacji dzieci:

dzieci osób bezrobotnych,
dzieci z rodzin o niskich dochodach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17.07.2012,
dzieci wychowywane przez samotne matki/ojców-wg. definicji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
dzieci z niepełnosprawnością.

Skala oceny: 0-1 pkt.; 0 pkt. – NIE, 1 pkt. – TAK.

Kryteria premiujące dotyczące nauczycieli:

stopień zaszeregowania: nauczyciel dyplomowany, kontraktowy, mianowany,
osoby z doświadczeniem na podobnym stanowisku powyżej 1 roku,
osoby, które posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach podstawy programowej.

Skala oceny: 0-1 pkt.; 0 pkt. – NIE, 1 pkt. – TAK.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

Partner www.w3a.pl
Wnioskodawca www.przedszkoledino.pl

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

Kwestionariusza osobowego.
Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
Oświadczenia uczestnika Projektu.
Dokumenty potwierdzające kryteria premiujące (jeśli dotyczy).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane adresowe biura projektu:
ul. Kościuszki 13, 96-300 Żyrardów

Pliki do pobrania

 

Przedszkole niepubliczne
"MINI PRZEDSZKOLE DINO "

ul. Kościuszki 13
96-300 Żyrardów

Kontakt

tel: 608 251 316
e-mail: beata_kom@gazeta.pl